blue flower

Inschrijving in een school voor schooljaar 2019-2020

De vrije schoolkeuze is een belangrijk recht. U kiest zelf de school voor uw kind.

Bij de inschrijving tekent u dat u akkoord gaat met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Uw kind wordt altijd in volgorde ingeschreven in het inschrijvingsregister. Wie dus eerst komt, wordt eerst ingeschreven.

 

U krijgt altijd een document mee:

Inschrijving = Gerealiseerd

Als er plaats is, wordt uw kind ingeschreven en ontvangt u een bewijs van inschrijving. De school vertelt u ook wanneer uw kind mag starten.

 

Inschrijving = Uitgesteld

In sommige scholen bestaat de kans dat uw kind uitgesteld wordt ingeschreven. Dit is een tijdelijke inschrijving. Als er op het einde van de voorrangsperiode nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt uw kind definitief ingeschreven. Indien er geen plaatsen meer zijn, krijgt u een weigeringsdocument. De school adviseert u wat u nu best doet.

 

Inschrijving = Niet gerealiseerd

Het kan zijn dat uw kind niet ingeschreven kan worden omdat de klasgroep vol is. U ontvangt dan een officieel document 'Mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving' (een weigeringsdocument).