Naar school in Sint-Truiden

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar.

Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.


Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Voorbeelden:
Geboren op 3 januari 2018: leerplichtig op 1 september 2023.
Geboren op 30 december 2018: leerplichtig op 1 september 2023.

Bekijk het filmpje of lees meer op de website van Onderwijs Vlaanderen